Juridiskie pakalpojumi

 

Konsultāciju jomas

1. Komerctiesības — saimnieciskās darbības formas izvēle, komersanta dibināšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram, kā arī ikdienas pārvaldības juridisko dokumentu sagatavošana.

2. Civiltiesības — dažādu saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo līgumu sagatavošana juridiskām personām (noma, pirkums, pakalpojums u.c.) un fiziskām personām.

3. Maza apmēra prasības par naudas piedziņu - prasības pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā, pārstāvība. 

4. Nevalstisko organizāciju atbalsts - dibināšana, līgumu un citu ikdienas pārvaldībai nepieciešamo dokumentu izstrāde, biedrību likvidēšana, sabiedriskā labuma statuss.

5. ISO 9001:2015 kvalitātes vadība - dokumentu izstrāde ISO sertifikāta iegūšanai, saglabāšanai, iekšējais audits.

Pakalpojuma cena: Eur 50,00 stundā plus PVN. 

Saziņa: lex-ius@lex-ius.lv, tālrunis: 26532273, 


Juridisko pakalpojumu klienti

SIA "Cilmes šūnu banka", SIA "Arco Property Management", biedrība "Latvijas Vecāku kustība", SIA "Gaujas krasti" , SIA "A Elektro", Biedrība "Nākotnes iela", SIA "Wirtgen Latvia", Biedrība "Liepu iela 4", SIA "AX Group", SIA "Travel Agency SPARE", SIA "Baltic Standard", SIA "RICOCHET", playback teātris "Diližans", biedrība "Vidrižu B"